บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยนักเทคนิกการแพทย์กลุ่มหนึ่ง ที่เห็นความสำคัญของ ผลการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ว่ามีส่วนช่วยในการรักษาผู้ป่วยของแพทย์ เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การได้มาซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องและรวดเร็ว ก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือและน้ำยาที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราจึงพยายามสรรหาผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองมาตราฐาน มาเพื่อสนับสนุนงานในห้องปฏิบัติการ ในโรงพยาบาลต่างๆ

สำนักงานของเราตั้งอยู่ เลขที่ 34 ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 อีกทั้งยังเป็นสถานที่เก็บเครื่องมือและน้ำยา ซึ่งผ่านการรับรองมาตราฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่เราจัดส่งให้กับลูกค้า ยังคงคุณภาพจากผู้ผลิตอยู่