Viroseq HIV-1 Genotyping

Viroseq HIV-1 Genotyping ใช้สำหรับตรวจหาการกลายพันธุ์ของเชื้อ HIV-1 ที่บ่งบอกถึงการดื้อยาที่จำเพาะต่อยาต้านไวรัสโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้สำหรับตรวจติดตามการรักษา ผู้ติดเชื้อ HIV