Categories Luminex

Luminex 200

 

Related image

ทางเลือกที่หลากหลายสำหรับตรวจโปรตีนและกรดนิวคลีอิกด้วยเทคโนโลยี Multiplex

เครื่อง Luminex® 200™  เป็นเครื่องอ่านด้วยระบบ Flow โดยใช้เทคโนโลยี xMAP® ตัวเครื่องสามารถตรวจวัดได้มากถึง 100  เทสต์ที่แตกต่างกันในปฏิกิริยาเพียงครั้งเดียว ซึ่งสามารถอ่านปฏิกิริยาได้จากทั้ง magnetic และ polystyrene beads ส่งผลให้ตัวเครื่องเป็นตัวเลือกที่นิยมของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งเครื่อง Luminex® 200™   สามารถตรวจวัดและอ่านผลได้ครบทั้ง 96-well-plate ในเวลาแค่ 45 นาที

รายการเทสต์ที่ตรวจได้

 • CYP2D6
 • CYP2C19
 • รายการอื่นๆ ซึ่งสามารถค้นหาได้ในระบบ kit finder ของ Luminex

 

Luminex® 200™

Categories Luminex

Verigene

 

vg1

การตรวจโรคติดเชื้อด้วยระบบ Multiplex PCR ด้วยเครื่องอัตโนมัติ

ระบบ VERIGENE® นั้นออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ด้วยหลักการ Multiplex PCR ซึ่งสามารถตรวจวัดตัวเชื้อและยีนส์ดื้อยา เป็นประโยชน์กับแพทย์ที่จะย่นระยะเวลาในการรอผลตรวจเพื่อการรักษาแบบเฉพาะสำหรับโรคติดเชื้อที่มีความซับซ้อน มีราคาสูงและสามารถทำให้คนไข้ถึงแก่ชีวิตได้ รวมถึงยังสามารถลดการใช้ยาในการรักษาเกินความจำเป็น

 

 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน FDA และ CE-IVD
 • ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 นาที โดยการดูดเพียงขั้นตอนเดียว
 • ระยะเวลาในการปฏิบัติการ 2 – 2.5 ชั่วโมง

 

รายการเทสต์ที่ตรวจได้

 • กลุ่มแบคทีเรียแกรมบวกและยีนส์ดื้อยาที่เกี่ยวข้อง
 • กลุ่มแบคทีเรียแกรมลบและยีนส์ดื้อยาที่เกี่ยวข้อง
 • กลุ่มเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ
 • กลุ่มเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร

 

The VERIGENE® System

Categories Luminex

ARIES

 

 

เครื่อง ARIES® ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้อง แม่นยำ และลงตัวกับ lean lab concept ในทุกวันนี้

 

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขั้นตอนการทำงานของห้องปฏิบัติการ

เมนูการตรวจวัดที่หลากหลายรวมถึงสามารถใช้สิ่งส่งตรวจได้หลายประเภท โดยในการตรวจหนึ่งครั้งสามารถตรวจได้มากที่สุด 12 ตัวอย่างพร้อมกัน

 

รายการเทสต์ที่ตรวจได้

 • Flu A/B และ RSV
 • HSV 1,2
 • Bordetella pertussis และ Bordetella parapertussis
 • Clostridium difficile
 • Group B Streptococcus (GBS)

 

 

 

ARIES® Systems

Categories Luminex

MAGPIX

 

 

MAGPIX® เป็นเครื่องอ่านปฏิกิริยาที่ใช้งานง่าย ราคาจับต้องได้ และเหมาะสมกับหลักการ xMAP®

โดยสามารถตรวจวัดได้มากถึง 50 เทสต์ที่แตกต่างกันในปฏิกิริยาเพียงครั้งเดียว ซึ่งสามารถตรวจวัดและอ่านผลได้ครบทั้ง 96-well-plate ในเวลาแค่ 60 นาที

 

รายการเทสต์ที่ตรวจได้

 • Respiratory Pathogen Panel ( RPP ) : ตรวจวัดเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ 21 ชนิด  ( 18 ไวรัส + 3 แบคทีเรีย )

 • Gastrointestinal Pathogen Panel ( GPP ) : ตรวจวัดเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร  ( 15 แบคทีเรีย, 3 ไวรัส and 3 ปรสิต )

MAGPIX®

Hi, How Can We Help You?