HOME 2

INOVATIVE HEALTHCARE SOLUTION

นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ

bg_1

จุดเริ่มต้นและที่มาของเรา

                บริษัท คิว ไบโอซายน์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยนักเทคนิคการแพทย์กลุ่มหนึ่ง ที่เห็นความสำคัญของผลการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ว่ามีส่วนช่วยในการรักษาผู้ป่วยของแพทย์ เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงและเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกโดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ ซึ่งมีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาจัดจำหน่ายในประเทศไทย

                นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักในความใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภคในทุกระดับ จึงได้สรรหาผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพด้านอื่นๆมาเพิ่มเติม ทำให้บริษัทฯเติบโตในด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเครื่องมือและระบบต่างๆนั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและผู้ป่วยมีความปลอดภัยและได้รับความพึงพอใจสูงสุด และได้มีการพัฒนาระบบการบริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อจัดเตรียมบุคคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญสำหรับการบริการลูกค้าโดยมองหาโอกาสสร้างและเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

VISION & MISSION

                การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้นไป ไม่ว่าจะในทางเทคโนโลยีการตรวจรักษา การวินิจฉัย การติดตามผลการรักษา รวมถึงการตรวจของคนไข้ บริษัทมุ่งหวังจะเป็นผู้นำในวงการแพทย์ด้านนวัตกรรมที่มีส่วนต่อการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้มีศักยภายมากขึ้น สามารถสอดรับกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้ารับบริการและการอุบัติใหม่ของโรคต่างๆ
vision3

PARTNERS

QBS worldmap_website_B4-01
Hi, How Can We Help You?