เครื่อง ARIES® ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้อง แม่นยำ และลงตัวกับ lean lab concept ในทุกวันนี้

 

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขั้นตอนการทำงานของห้องปฏิบัติการ

เมนูการตรวจวัดที่หลากหลายรวมถึงสามารถใช้สิ่งส่งตรวจได้หลายประเภท โดยในการตรวจหนึ่งครั้งสามารถตรวจได้มากที่สุด 12 ตัวอย่างพร้อมกัน

 

รายการเทสต์ที่ตรวจได้

  • Flu A/B และ RSV
  • HSV 1,2
  • Bordetella pertussis และ Bordetella parapertussis
  • Clostridium difficile
  • Group B Streptococcus (GBS)

 

 

 

ARIES® Systems

Hi, How Can We Help You?