vg1

การตรวจโรคติดเชื้อด้วยระบบ Multiplex PCR ด้วยเครื่องอัตโนมัติ

ระบบ VERIGENE® นั้นออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ด้วยหลักการ Multiplex PCR ซึ่งสามารถตรวจวัดตัวเชื้อและยีนส์ดื้อยา เป็นประโยชน์กับแพทย์ที่จะย่นระยะเวลาในการรอผลตรวจเพื่อการรักษาแบบเฉพาะสำหรับโรคติดเชื้อที่มีความซับซ้อน มีราคาสูงและสามารถทำให้คนไข้ถึงแก่ชีวิตได้ รวมถึงยังสามารถลดการใช้ยาในการรักษาเกินความจำเป็น

 

  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน FDA และ CE-IVD
  • ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 นาที โดยการดูดเพียงขั้นตอนเดียว
  • ระยะเวลาในการปฏิบัติการ 2 – 2.5 ชั่วโมง

 

รายการเทสต์ที่ตรวจได้

  • กลุ่มแบคทีเรียแกรมบวกและยีนส์ดื้อยาที่เกี่ยวข้อง
  • กลุ่มแบคทีเรียแกรมลบและยีนส์ดื้อยาที่เกี่ยวข้อง
  • กลุ่มเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินหายใจ
  • กลุ่มเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร

 

The VERIGENE® System

Hi, How Can We Help You?