เป็นเครื่องอัตโนมัติสำหรับการย้อมสีแกรมจากเสมียร์ของสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยบนสไลด์ และเครื่องอัตโนมัติสำหรับการปั่นแยกเซลล์จากสิ่งส่งตรวจลงบนสไลด์ ย้อมสี ง่ายปลอดภัย ช่วยลดขั้นตอนการย้อมสีแกรมที่ยุ่งยากให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียว

 

PRIVI

 

Hi, How Can We Help You?