บริษัท QBIOSCIENCE ตัวแทนจำหน่าย Abbott Molecular

92691423_3144615592226228_8829380655134539776_o

QBioscicence ตัวแทนจำหน่าย Abbott Molecular

ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกัน

องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) มอบความช่วยเหลือมูลค่า 800,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคโควิด-19 และการจัดหาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการในภูมิภาค โดยสหรัฐฯ ได้มอบเครื่องวินิจฉัยโรคโควิด-19 ของบริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส ให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สช.) ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจหาโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วในปริมาณมาก เครื่องวินิจฉัยโรคและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจะส่งเสริมศักยภาพของไทยในการตรวจหาโรค 20,000 ตัวอย่างต่อวัน และจะกระจายไปยังห้องปฏิบัติการจังหวัดละหนึ่งแห่ง รวม 76 จังหวัดทั่วประเทศ
USAID Asia is providing $800,000 to strengthen regional COVID-19 information sharing and laboratory supplies. As part of this assistance the United States gave Thailand’s National Institute of Health an Abbott Laboratories disease testing platform that can do rapid, high-volume testing for COVID-19. The platform, as well as related diagnostic supplies, will support Thailand’s work toward developing the capacity to screen 20,000 samples per day and support a laboratory in each of Thailand’s 76 provinces across the Kingdom.

Hi, How Can We Help You?